Avfall som leveres til gjenvinningsstasjonen skal være sortert. På stasjonen forventes det at avfallet leveres i følgende kategorier:
Papir, papp, plast, isopor, metaller, rent trevirke, impregnert trevirke, tøy og tekstiler, glass- og metallemballasje, bildekk, bilbatterier,
farlig avfall (husk original emballasje), hageavfall, stein, grus, jord, hvitevarer, elektrisk avfall og pcb-vinduer.
Miljøstasjonen er bemannet, og kun tilgjengelig i åpningstiden. Til gjengjeld kan vi ta i mot de fleste typer avfall.

Åpningstider:

Tir: Stengt (vintertid)
Tir: 13.00 – 19.00 (sommertid)

Tor: 13.00 – 19.00